Skip to main content

Biolog Specialist Hematologie

Ne dorim un nou coleg cu o atitudine pozitivă, entuziast, empatic, perseverent, motivat, bun comunicator, flexibil, cu încredere în forțele proprii și dornic să se dezvolte profesional.

 • Studii de specialitate finalizate (facultatea de biologie);
 • Experiență de lucru, minim 2 ani, într-o clinică medicală, pe o pozitie similară;
 • Certificat de membru al organizaţiei profesionale al Ordinului Biologilor, Biochimiștilor, Chimiștilor din Sistemul Sanitar în România, vizat la zi (legea nr.460/12.11.2003);
 • Abilități de comunicare foarte bune și spirit de lucru în echipă;
 • Prezență agreabilă, politicoasă și promptă, orientată spre nevoile pacienților;
 • Cunoștințe operare PC (Word, Excel, e-mail, Internet).
 • Desfășoară activități conform pregătirii, competențelor și specializărilor deținute;
 • Operează datele în aplicația informatică a laboratorului;
 • Cunoaște și respectă cerințele standardului de acreditare RENAR, ghidurile cerute de acreditare, efectuează controlul intern și verifică rezultatele obținute;
 • Respectă confidențialitatea datelor pacienților și procedurile interne;
 • Pregătește corespunzător probele biologice înainte de analiză, conform procedurilor specifice în vigoare;
 • Înregistrează în registrul de evidență reactivii primiți și mișcările produselor (intrări/ieșiri/stoc), supravegheză păstrarea în condiții de securitate a reactivilor și utilizarea lor în termenul de valabilitate;
 • Lucrează probele biologice corespunzătoare ale pacienților și verifică rezultatele obținute, respectând termenul stabilit pentru eliberarea rezultatelor;
 • Detectează erorile posibile atât la nivelul echipamentelor care ar putea influența calitatea rezultatelor cât și la nivelul reactivilor, materialelor de control și calibrare;
 • Monitorizează condițiile de mediu și verifica efectuarea curățeniei conform graficelor zilnice și lunare din compartimentul de hematologie;
 • Respectă procedurile specifice legate de utilizarea echipamentului și aparaturii din dotarea compartimentului;
 • Execută întreținerea zilnică a aparaturii din dotare (analizoare, echipamente de înaltă performanță);
 • Răspunde de informarea imediată a persoanelor responsabile privind orice defecțiune în funcționarea echipamentului cu care își defășoară activitatea;
 • Nu permite persoanelor neautorizate să manipuleze aparatura de care răspunde, execută calibrările aparatelor;
 • Respectă regulile de biosiguranță, normele de Securitate și Sănătate în Muncă și PSI;
 • Respectă regulamentul intern al instituției (privind programul de lucru, corectitudinea și punctualitatea în întocmirea rapoartelor, privind prejudiciul material și de imagine al laboratorului) și regulamentul de organizare și funcționare al acestuia;
 • Respectă secretul profesional și Codul de Etică și deontologie profesională a biochimiștilor, biologilor și chimiștilor din sistemul sanitar, adoptat de către Ordinul Biochimiștilor, Biologilor și Chimiștilor din Romania;
 • Program de lucru : în 2 ture, tura 1 L – V : 08.30 – 17.00, tura 2 L-V : 12.00 – 20.30; 1 Sâmbătă/lună : 09.00 – 12.30

Vino in echipa Nord!

Contact Form Cariere
Close Menu