Medicina muncii

Alege pentru angajații tăi serviciile de Medicina Muncii ale Nord - Grupul Medical Provita!

Ce înseamnă Medicina Muncii?

Medicina muncii este specialitatea medicală care se ocupă cu prevenția, diagnosticarea și managementul bolilor profesionale, a accidentelor de muncă, precum și cu asigurarea sănătății în vederea creșterii productivității la locul de muncă.

Serviciul de Medicina Muncii, în conformitate cu: Legea nr. 319/2006, Normele Metodologice de Aplicare Publicate în Monitorul Oficial nr. 882/30.10.2006 și Hotărârea de Guvern nr. 355 din 17 mai 2007 privind examinările medicale pentru fiecare categorie profesională în parte, asigură:

 • Monitorizarea stării de sănătate a angajaților prin:
  • examen medical la angajare – structurat conform profesiei și a fișei de expunere la riscuri, stabilește aptitudinea în muncă;
  • control medical periodic – reevaluarea stării de sănătate;
  • examen medical la reluarea activității – pentru persoane care au întrerupt serviciul mai mult de 30 de zile din motive medicale;
  • examen medical de adaptare – stabilește aptitudinea în muncă a persoanelor angajate în locuri cu risc profesional dovedit sau potențial.
 • Reabilitarea profesională și reorientarea profesională în caz de accident de muncă;
 • Colaborarea permanentă cu medicul de familie al personalului angajat, informarea asupra stării de sănătate;
 • Monitorizarea afecțiunilor angajaților prin luarea în evidență a certificatelor de concediu medical și urmărirea evoluției bolii;
 • La finalizarea examinărilor de medicina muncii, angajatul și angajatorul vor primi rezultatul evaluării prin intermediul fișei medicale în care se menționează aptitudinea pentru ocuparea locului de muncă conform profesiei și funcției;
 • Comunicarea riscului profesional către toți factorii implicați în procesul muncii;
 • Consilierea angajatorului privind adaptarea muncii la caracteristicile psiho-fiziologice ale angajatului;
 • Consilierea angajatorului pentru fundamentarea strategiei de sănătate și securitate la locul de muncă;

Avantajul serviciilor de medicina muncii:

 • Reducerea numărului de zile absente de la serviciu;
 • Creșterea eficienței activității desfășurate de client;
 • Verificarea și avizarea concediilor medicale;
 • Examinările pentru medicina muncii se pot desfășura la sediul angajatorului dacă societatea amenajează un spațiu corespunzător din punct de vedere igienico-sanitar pentru efectuarea examinărilor medicale.

Alege pentru angajații tăi serviciile de Medicina Muncii Provita dacă îți dorești:

 • Servicii medicale la cel mai înalt nivel național și internațional
 • Acces în clinici confortabile, primitoare, cu echipamente și dotări de top
 • Acces facil la echipe multidisciplinare de medici renumiți
 • Deplasarea echipei medicale la sediul tău (*pentru un număr mai mare de 10 salariați)

Servicii complete de Medicina Muncii:

 • Examen medical la angajare
 • Examen medical periodic efectuat la sediul angajatorului pentru un număr mai mare de 15 de salariați
 • Examen medical la reluarea muncii
 • Examinări diagnostice necesare stabilirii aptitudinii, gradului de afectare a capacității de muncă datorat unor afecțiuni cronice sau acute
 • Comunicarea riscului profesional către toți factorii implicați în procesul muncii. La sfârșitul campaniei de examinare medicală periodică, conform pervederilor legislației de Medicina Muncii în funcție de profilul de activitate, se întocmesc rapoarte către angajator. Raportarea patologiei depistate se face numeric, respectând cerința expresă a legii de păstrare a confidențialității informațiilor din dosarele medicale ale angajaților
 • Evidența primară a bolilor profesionale și a celor legate de profesie consemnate în dosarele medicale ale angajaților
 • Întocmirea raportului de risc maternal de către medicul de medicina muncii
 • Întocmirea raportului medical anual
 • Participarea la evaluarea riscurilor de îmbolnăvire profesională
 • Îndrumarea activității de reabilitare profesională după boala profesională, boala legată de profesie, accident de muncă sau boală cronică
 • Comunicarea riscului către toți factorii implicați în conformitate cu Legea nr.319/2006 Art.16
 • Consilierea angajatorului privind fundamentarea strategiei de securitate și sănătate la locul de muncă în cadrul Comitetului de Securitate și Sănătate în Muncă
 • Raportarea patologiei depistate – se va face numeric, respectând cerința expresă a legii de păstrare a confidențialității informațiilor din dosarele medicale ale angajaților
 • Evidența primară a bolilor profesionale și a celor legate de profesie consemnate în dosarele medicale ale angajaților
 • Consultanța în legătură cu actele normative în vigoare sau a tuturor modificărilor care intervin și care impun noi măsuri de lucru pentru efectuarea serviciilor de medicina muncii
 • Consultanța pentru probleme legate de resurse umane, medicina muncii și protecția muncii, pentru probleme de sănătate ale angajaților, apărute în timpul programului de muncă sau care afectează capacitatea de muncă a acestora.

Cere-ne acum o ofertă personalizată!

Formular medicina muncii

La Centrul de Diagnostic și Tratament Provita vă oferim servicii complete de medicina muncii personalizate conform specificului activității, dimensiunii și necesităților companiei dumneavoastră, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 355/ 11.04.2007 cu modificările și completările ulterioare prin H.G. 1169/2011.

Parteneri Provita la nivel national

Centrul de Diagnostic si Tratament Provita ofera servicii de Medicina Muncii atat in Bucuresti, prin propriile centre, cat si in tara, prin partenerii sai la nivel national. Provita este langa tine si angajatii tai, indiferent in ce zona a Romaniei ai birouri sau puncte de lucru. Pentru a vedea partenerii, pentru fiecare oras, click aici .