DR. PETCU COSTIN

Competențe

 • Endourologie înaltă (Ureteroscopie rigidă și flexibilă – Diagnosticul și tratamentul litiazei ureterale, pielo-caliceale și a tumorilor uroteliale înalte)
 • Endourologie joasă
 • Litiază urinară
 • Ecografie generală
 • Uro-oncologie
 • Chirurgie urologică
 • Laparoscopie

Experiență Profesională

 • 2017 – Prezent: Medic specialist urolog
 • Feb 2017 – Prezent: Asistent universitar, Catedra de Chirurgie Urologică, I.C. Fundeni, Departamentul 3, U.M.F. “Carol Davila”, București
 • 2021: Doctor în Medicină, Teza de Doctorat – “Studiul profilului micro-ARN la pacienții cu cistectomie radicală pentru carcinom urotelial vezical”, sub îndrumarea Dlui Acad. Sinescu Ioanel, U.M.F. “Carol Davila”, București
 • 2017 – Prezent: Medic specialist urolog
 • 2016 – 2021: Doctorand Chirurgie Urologică, Institutul Clinic Fundeni, U.M.F. “Carol Davila”, București
 • 2012 – 2016: Medic rezident urolog, Centrul de Uronefrologie și Transplant Renal, Institutul Clinic Fundeni, București

Educație și Formare

 • 2019 – ESU-ESUT Masterclass on Lasers in Urology, Barcelona
 • 2019 – Cursul Internațional de Nefrolitotriție Percutanată și mini-NLP, Timișoara
 • 2017 – Flexible Ureteroscopy Masterclass Workshop, Tenon Hospital, Paris
 • 2016 – Aplicații ale Ultrasonografiei în Urologie și Nefrologie – UroElastoCont, București
 • 2016 – Olympus Hands-on Training dry lab course on Laparoscopy, Praga
 • 2016 – Hands-on Training in Uretrorenoscopy – flexible and semi rigid, Munchen
 • 2016 – Surgical anatomy, Munchen
 • 2015 – Swiss LithoClast – Golden standard în litotriția endoscopică rigidă, București
 • 2015 – Al II-lea simpozion internațional Clasic și Modern în Endourologie, Timișoara
 • 2015 – Penile diseases, Madrid
 • 2015 – Chronic pelvic pain in men and women, Madrid
 • 2015 – Flexible ureterorenoscopy and retrograde intrarenal surgery: Instrumentation, technique, tips and tricks, indications, Madrid
 • 2015 – Ultrasound in urology, Madrid
 • 2015 – Percutaneous nephrolithotripsy (PCNL), Madrid
 • 2015 – Paedriatic urology for the adult urologist: A practical update, Madrid
 • 2014 – Ultrasound for the urologist – TRUS and TRUS guided biopsies, Stockholm
 • 2014 – Diagnosis and management of non-muscle invasive bladder cancer (NMIBC), Stockholm
 • 2014 – Management and outcome in invasive and locally advanced bladder cancer, Stockholm
 • 2014 – Update on stone disease, Stockholm
 • 2014 – Prostate Cancer – Screening, diagnosis and staging, Stockholm

Membru în Societăți Științifice Medicale Naționale și Internaționale

 • Membru al Asociației Române de Urologie (ARU)
 • Membru al European Association of Urology (EAU)

Publicații

 • 4 lucrări științifice prezentate la congrese internaționale și studii publicate în reviste de specialitate cu circulație internațională, cotate ISI
 • 3 articole publicate în reviste de specialitate cu circulație internațională
 • 8 lucrări științifice prezentate la congrese naționale, cu participare internațională și studii publicate în reviste recunoscute CNCSIS-B+

Formular programări