Skip to main content

Asistent Medical Bloc Operator

Ne dorim un nou coleg cu o atitudine pozitivă, entuziast, empatic, perseverent, motivat, bun comunicator, flexibil, cu încredere în forțele proprii și dornic să se dezvolte profesional.

  • Studii de specialitate;
  • Autorizație de liberă practică și asigurare malpraxis – documente valabile;
  • Experiență minim 1 an pe o poziție similară;
  • Cunoașterea instrumentarului, aparaturii și a materialelor din blocul operator;
  • Cunoașterea conținutului truselor;
  • Abilități foarte bune de comunicare și atitudine pozitivă;
  • Rapiditate și precizie în execuție, dexteritate manuală;
  • Spirit de colaborare și capacitate de concentrare;
  • Prezență agreabilă, amabilă, politicoasă și promptă, orientată spre nevoile pacienților.
  • Descrierea jobului
  • Pregătirea blocului operator și a instrumentarului specific pentru intervențiile chirurgicale;
  • Asigurarea sterilizării tuturor instrumentelor medicale și suport pentru personalul medical de specialitate;
  • Asigurarea aprovizionării cu materialele și necesarul zilnic înainte de inceperea programului operator;
  • Întreținerea și verificarea aparaturii din interiorul blocului operator;
  • Respectă protocoalele din blocul operator privind circuitele, purtarea echipamentului specific sălii (filtru, bonetă, mască, saboți, ochelari);
  • Răspunde de modul de utilizare a echipamentului și de buna funcționare a aparaturii din dotare, precum și de inventarul din blocul operator;
  • Respectă Codul de etică al Ordinului Asistenților Medicali;
  • Respectă și aplică normele prevăzute în Ord. MSP nr.261/2007 privind asigurarea curățeniei, dezinfecției, efectuarea sterilizării și păstrarea obiectelor și a materialelor sanitare, precum și a normelor prevăzute în Ord. MS nr. 916/2006, respectiv Ghidul practic de management al expunerii accidentale la produse biologice privind prevenirea și combaterea infecțiilor nosocomiale;
  • Utilizează și păstrează în bune condiții echipamentele și instrumentarul din dotare, supraveghează colectarea materialelor și instrumentarului de unică folosință utilizat și se asigură de depozitarea acestora în vederea distrugerii.

  Programul de lucru, 2 ture: tura 1 – 07.30 – 16.00, tura 2: 12.00 -20.30, 30 minute pauză de masă; o săptămână/lună, de L-D, program de muncă de tip On-call/consemnare la domiciliu, cu revenire/venire la locul de muncă, în cazuri excepționale.

  Locație: Spital privat, București, Sector 2, zona Metrou Piața Muncii

 • Salariu fix (in funcție de experiență)
 • Tichete de masă;
 • Indemnizație de tip On-call;
 • Asigurare de sănătate;
 • Training de specialitate

Vino in echipa Nord!

Contact Form Cariere
Close Menu